Solutech bv

INTERNATIONAL TRADING

Engineering - Ontwerp

Ontwerp en uitvoering

 

Het uitgangspunt is om elke aanvraag of order op juistheid te beoordelen.

 

Bij nieuwe aanvragen wordt gekeken naar de maakbaarheid maar ook naar de optimale uitvoering. In andere productieomgevingen beschikt men over andere mogelijkheden die in onze omgeving niet altijd voorhanden is. De engineer is daar niet altijd van op de hoogte.

 

Voorbeeld 1: In West-Europa worden onderdelen vaak door middel van verspanende technieken vervaardigd en dus op die manier ook ontworpen. SOLUTECH adviseert regelmatig andere methodes als gieten en smeden als deelbewerking wat kwaliteit verhogend kan zijn en prijsvoordeel op kan leveren.

 

Voorbeeld 2: De toegepaste toleranties op de maatvoering worden standaard ingegeven in tekenprogramma’s. Een nauwe tolerantie heeft echter prijs consequentie en is niet altijd noodzakelijk.

 

Voorbeeld 3: Vanuit ervaring worden materiaalkeuzes gedaan die mogelijk duurder maar niet beter zijn. Automatenstaal is gemakkelijk verspaanbaar maar vaak duurder. Afhankelijk van de toepassing en bewerkingsmethode kan het beter zijn om alternatieve materialen te kiezen.

 

Ondanks dat SOLUTECH geen engineeringsbureau is, beschikt het wel over teken faciliteiten. Deze faciliteiten worden aangewend om deelontwerpen en voorstellen te produceren.

 

 

©

Alle rechten voorbehouden

-

Solutech b.v.

Oktober 2012

-

-

Disclaimer