Solutech bv

INTERNATIONAL TRADING

Algemene voorwaarden

Algmene voorwaarden

 

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, zoals deze luiden volgens de bijgeleverde link.

 

Algemene voorwaarden metaalunie

 

De leveringsvoorwaarden worden u, indien gewenst, tevens kosteloos toegezonden.

©

Alle rechten voorbehouden

-

Solutech b.v.

Oktober 2012

-

-

Disclaimer